Reinier de Graaf Groep Delft

Werkomgeving

Reinier de Graaf is een STZ ziekenhuis met een actieve en open opleidingscultuur. De Spoedeisende Hulp is in Delft en sinds september 2015 gevestigd in het nieuwe ziekenhuis. Wij ontvangen jaarlijks meer dan 33.000 patiënten, waaronder relatief weinig zelfverwijzers.

Op de afdeling werken 10 SEH-artsenKNMG die 24/7 continue patiëntenzorg, supervisie & coördinatie leveren! PSA, spoedechografie en regionale pijnblokkade wordt door ons bij de uiteenlopende patiëntcategorieën toegepast. De vakgroep SEG geeft enthousiast invulling aan de opleiding en het management van de SEH en is zeer actief op landelijk niveau.

De opleiding vindt plaats in goede samenwerking binnen de OOR ZWN waarin het regionale opleiden steeds meer vorm krijgt. Er bestaat de mogelijkheid om diverse externe stages te doen waaronder een buitenlandstage in het laatste jaar.

Inlichtingen

Bel of e-mail voor meer informatie met mevrouw Machteld Ibelings, SEH-artsKNMG, opleider SEG (015) 260 3767, ibelings@rdgg.nl

 

Advertentie