Presentaties

Met de volgende link komt u op de Google Drive van het SEH onderwijs.

Hierop is informatie te vinden over de verschillende presentaties en zijn presentaties uit het verleden te raadplegen.