Trauma EMC

Trauma stage, Extern SEH-EMC

Supervisor:     E.H.Jansen

Plaats:             SEH Erasmus medische centrum, Rotterdam

Duur:                3de   jaar: 3 maanden

 

Voorafgaand aan de stage

De aios neemt 6-8 weken voorafgaand aan de stage contact op met de secretaresse van de opleidingsgroep spoedeisende geneeskunde EMC, zodat tijdig een GVO gemaakt kan worden en tijdig bevoegdheden kunnen worden toegekend. Tevens wordt een detacheringsovereenkomst opgesteld, die door beide partijen worden getekend (door aios en beide opleiders).

Daarna zal een gesprek worden gepland om vooraf de leerdoelen te bepalen en te bespreken.

Doel:

Het ASz heeft een trauma level 2 status. Dit heeft tot gevolg dat de vaardigheid in traumaopvang van multi-trauma of ernstige traumata onvoldoende kan worden aangeleerd in het ASz. De trauma stage in het EMC, als level 1 trauma centrum, is een onderdeel van de opleiding als de vaardigheid onvoldoende ontwikkeld is. Daarnaast geeft het inzicht in het verschil tussen een groot perifeer ziekenhuis en een academisch centrum t.a.v. SEH zorg, en geeft het verdieping van het vakgebied.

Er is een samenwerkingsovereenkomst met het EMC.

 Omschrijving:

Gedurende de stage wordt de aios actief betrokken bij de opvang van de (multi)trauma patiënt en krijgt de mogelijkheid de participeren in het groot traumateam of de opvang te leiden onder supervisie van de SEH-arts of traumachirurg. Daarnaast maakt de aios kennis met de acute zorg en de functie van de SEH-arts in de academie.

De aios participeert in het lokaal rooster en onderwijsprogramma van het EMC en is vrijgesteld van het lokaal ASz onderwijs.

 Supervisie:

Supervisie en beoordeling worden verzorgd door de opleidingsgroep van het EMC zoals omschreven is in hun lokaal opleidingsplan.

Advertentie