RAV

Ambulance , RAV

Supervisor:       P.Stuart, SEH-arts, medisch manager ADZHZ

Plaats:             RAV locatie Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht

Duur:                3de   jaar: 2 weken of 8 weken keuzestage

 

Doel:

Als SEH-arts kom je zeer frequent in aanraking met de ambulancedienst. Deze stage dient om een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden waarin de ambulancemedewerkers werken en te begrijpen waarom zij handelen zoals ze doen. Ook het zien van ongevalsplaatsen met ongevalsmechanismen en de daaruit ontstane letsels is van meerwaarde voor de SEH-arts. Verder is het ook goed voor sociaal maatschappelijk inzicht met directe toegang tot levensomstandigheden van verschillende soorten patiënten. Daarnaast maakt de stage beter inzichtelijk dat soms de dwang van patiënt of omgeving transport naar een ziekenhuis noodzakelijk maakt.

 

Omschrijving:

Tijdens de RAV stage wordt de aios zo veel mogelijk aan één ambulance verpleegkundige als begeleider gekoppeld om de continuïteit en voortgang te bewaken. Er is altijd een chauffeur en verpleegkundige aanwezig. In overleg met de begeleider wordt er, altijd onder supervisie, in meer of mindere mate zelfstandig gewerkt. Dit is afhankelijk van de kennis en ervaring enerzijds en de zwaarte van de casus anderzijds. Voorafgaand aan de stage is er een kennismakingsgesprek met de coördinator op locatie Zwijndrecht waarna er dienstkleding wordt besteld in Dordrecht en besproken wordt op welke post de aios ingedeeld wordt: Zwijndrecht, Dordrecht of Papendrecht waarna een kennismakingsgesprek volgt. De stage bij de RAV bestaat alleen uit diensten: dagdiensten, avonddiensten en weekenddiensten. Het rooster is afhankelijk van de begeleider waar de aios aan gekoppeld wordt. De aios doet geen nachtdiensten in deze stage.

Onderwijs vindt met name plaats door middel van bedside teaching en directe feedback.

 

Keuze stage:

Tijdens de 8 weken durende stage wordt er een intensiever scholingsprogramma aangeboden in het ADZHZ skillslab inclusief reanimatie training, extricatie vaardigheid inclusief assessment.

 

Supervisie:

Tijdens de stage RAV valt de aios onder de verantwoordelijkheid van de RAV en meer in het bijzonder onder de specifieke stagebegeleider. De aios wordt zoveel mogelijk aan een vaste begeleider gekoppeld en volgt dan ook zijn of haar rooster. Elke rit wordt direct geëvalueerd met de ambulanceverpleegkundige en -chauffeur.

Advertentie