Neurologie

Neurologie

Duur: 8 weken

Stagebegeleider: dhr. H. Kerkhoff

E-mail stagebegeleider: H.Kerkhoff@asz.nl

DECT stagebegeleider: (078-65)42449

Formulieren behorende bij stage:

 

KPB’s:

04 Disability
11 Gedragsstoornissen en psychiatrische aandoeningen

 

OSAT’s:

09 Lumbaalpunctie

 

Doel:

Een groot deel van de acute neurologie presenteert zich op de SEH. Deze stage is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in het neurologisch onderzoek en de behandeling van de acute neurologie op de SEH.

 

Omschrijving:

De stage start met 2 weken op de afdeling Neurologie, omdat in de diensten de aios ook verantwoordelijk is voor de patiënten op de afdeling. Na deze inwerkperiode doet aios de SEH-dienst, dit houdt in dat hij of zij alle neurologische patiënten op de SEH ziet waarbij laagdrempelig en onder directe supervisie van de neuroloog wordt gewerkt. In geval van drukte zal de neuroloog van dienst assisteren. Gedurende de neurologiestage wordt ernaar gestreefd tijdig de trombolyse-behoeftige patient te herkennen. Tevens wordt getracht de aios SEH een bekwaamheidsverklaring trombolyse te laten behalen, zodat gedurende de stage, maar ook gedurende de reguliere SEH tijd, de aios in staat is om, indien noodzakelijk, eventuele trombolyse na overleg met de neuroloog reeds op te starten.

 

De aios draait mee in het dienstenrooster van de Neurologie. Gedurende de week zijn de diensten van 08.30 uur t/m 17.00 uur met één maal per week een avonddienst (bereikbaarheidsdienst) tot 23.00 uur en 1 zaterdagdienst in de maand (bereikbaarheidsdienst) van 09.00 uur t/m 21.00 uur.

 

Dagelijks: 8.30 uur overdracht.

 

Onderwijs:

Op de stageplaats is er 1 maal per week onderwijs samen met de Physician Assistants (PA), 1 maal per week een boekbespreking met de assistenten en de PA’s en 1 maal per week een referaat.

 

Supervisie:

Tijdens de stage neurologie valt de aios onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep Neurologie. De organisatie, begeleiding en uiteindelijke beoordeling geschieden door dr. H. Kerkhoff. De supervisie op de werkvloer wordt gedaan door de dienstdoende neuroloog.

 

Medisch handelen:

De aios:

  • Is in staat de eerste opvang te verrichten en de (eerste) behandeling te starten van patiënten met coma, neurologische uitvalsverschijnselen, hoofdpijn, insulten, syncope, duizeligheid en vertigo en kan bij deze groep patiënten een uitgebreide differentiaaldiagnoselijst opstellen.
  • Heeft basis vaardigheid om een CT schedel te interpreteren.
  • Kan neurologisch onderzoek uitvoeren.
  • Kan de uitslag van een lumbaalpunctie interpreteren.

 

Communicatie:

De aios:

  • Heeft inzicht in communicatie problematiek bij bepaalde neurologische aandoeningen en kan hierop anticiperen.

 

Kennis en wetenschap:

De aios:

  • Kent de trombolyse indicaties en contraindicaties
Advertentie