Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde

Duur: 12 weken

Stagebegeleider: mw. E. de Kleijn

E-mail stagebegeleider: E.deKleijn@asz.nl

DECT stagebegeleider: (078-65)46438

Formulieren behorende bij stage:

 

KPB’s:

01 Airway
02 Breathing
09 Spoedeisende dermatologische aandoeningen
14 Acute kindergeneeskunde
15 Pijnstilling en sedatie

 

OSAT’s:

02 CAD
16 Veneuze toegang kind

 

De APLS cursus is verplicht voor aanvang van de stage.

 

Doel:

Het doel van deze stage is om een adequate triage en initiële behandeling van het zieke kind te leren en de behandeling van vaak voorkomende alledaagse aandoeningen. Een groot deel van de kinderen op de SEH zal door een huisarts verwezen zijn. Er blijft echter nog steeds een groot aantal zelfverwijzers. Aangezien er toch wezenlijke verschillen in opvang en benadering van een ziek kind of een trauma bij een kind zijn in vergelijking met een volwassene is er besloten tot een stage Kindergeneeskunde.

 

Omschrijving:

Tijdens de stage Kindergeneeskunde draait de aios mee in de diensten naast de assistenten Kindergeneeskunde. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een inwerkperiode van 4 weken waarbij de aios 2 weken op de neonatologie verblijven, 1 week op de afdeling en 1 week ingewerkt worden op de SEH. Gedurende deze 4 weken zal de aios meermalen getraind en getoetst worden in de opvang en reanimatie van de natte neonaat, waarna een bekwaamheidsverklaring wordt afgegeven door de kinderartsen om gedurende de stage en de diensten zelfstandig te kunnen starten met de opvang van de natte neonaat. Daarna zal de stage zich toespitsen op de SEH en zal de aios ook tijdens de dagdiensten de SEH-diensten invullen. Er is directe supervisie op de SEH van de kinderartsen.

 

Dagindeling:

De dienst begint doordeweeks met de overdracht. Na de overdracht is er elke dag, behalve maandag, onderwijs. Dit onderwijs kan bestaan uit journalclub, CAT, casusbespreking of 5-minuten presentatie. Zowel de kinderartsen als de a(n)ios Kindergeneeskunde, haios als de aios SEH nemen deel aan dit onderwijs. Tevens is er minimaal 1x per week een gezamenlijke praktijk/casustraining. Na de overdracht en onderwijs vind eerst de visite op de afdeling plaats indien de aios op de afdeling ingepland is, anders heeft de aios SEH-dienst. Aan het einde van de dag volgt nogmaals een overdracht.

Tijdens de weekenddiensten is er bij het wisselen van de dienst een overdracht en in de ochtendvisite op de afdeling, waarna de rest van de dag uit SEH-dienst bestaat en calamiteiten op de afdeling.

 

Supervisie

Tijdens de stage Kindergeneeskunde valt de aios onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep Kindergeneeskunde. Tijdens de weken op de Neonatologie en afdeling wordt de aios begeleid door de kinderarts die daar supervisie heeft, tijdens de SEH-diensten is dit de dienstdoende kinderarts. Alle kinderen worden altijd met de kinderarts besproken en indien er bij initiële evaluatie noodzaak of twijfel bestaat vroegtijdig.

 

Medisch handelen:

De aios:

 • Is in staat de eerste opvang te verrichten van ernstig zieke kinderen en de (eerste) behandeling te starten.
 • Is in staat (eventueel met behulp van gerichte aanvullende diagnostiek) een uitgebreide differentiaal diagnose bij acuut zieke kinderen op te stellen.
 • Bezit kennis en vaardigheden met betrekking tot kinderreanimatie en kan deze aanvangen.
 • Is in staat kinderen met een trauma of kritisch zieke kinderen volgens Advanced Pediatric Life Support (APLS-) richtlijnen op te vangen.
 • Is in staat om Basic Life Support (BLS) en Advanced Life Support (ALS) bij kinderen uit te voeren.
 • Heeft aandacht voor pijnstilling en kan deze met de juiste dosering en toedieningsweg toedienen.

 

Communicatie:

De aios:

 • Bouwt een effectieve behandelrelatie op, rekening houdend met sekse, leeftijd en ontwikkelingsniveau, belastbaarheid, levensbeschouwing en cultuurpatroon van de patië
 • Communiceert correct met ouders
 • Creëert een sfeer van vertrouwen.

 

Maatschappelijk handelen:

De aios:

 • Heeft aandacht voor het omgevingsmilieu van het kind.
 • Weet te handelen bij vermoeden van kindermishandeling. (Procedure kindermishandeling / AMK)
Advertentie