Introductie

Voorafgaand aan de opleiding vindt een introductie gesprek plaats.

Elementen Introductie gesprek:

Vooraf:

Verzamel bewijsmateriaal voor jouw ervaring waarmee de opleider(sgroep) een voorlopige inschatting kan maken of een vrijstelling gegeven kan worden. Bereid je voor door het landelijk curriculum en lokaal opleidingsplan door te nemen.

 

Gesprek agenda:

Verwachtingen van aios en opleidersgroep.

Ervaring en bewijsmateriaal.

Toelichting op de opzet van de opleiding, individueel opleidingsplan (IOP) en portfolio.

Inhoudelijke onderdelen opleiding.

Leerdoelen en wijze van toetsing en beoordelingsinstrumenten.

Gespreksmomenten.

A,B en C formulier

Werkbelasting / deeltijd

Mentor

Regels omtrent disfunctioneren van aios / opleider/ leden opleidingsgroep.

afspraken vastleggen in IOP, opleidingsschema RGS, aanmelden leerhuis.

 

Declaraties

Alle door de opleidingsgroep verplicht gestelde scholing wordt vergoed door het leerhuis. Alle door de opleider goedgekeurde scholing wordt in principe vergoed door het leerhuis.

Het Leerhuis faciliteert internationale en nationale congresbezoeken met goedkeuring van de opleider indien de aios er een voordracht of presentatie geeft. Hierbij worden reis-, verblijf-, en congreskosten vergoed.

Afschriften dienen te worden voorzien van een handtekening door de opleider en via “Mijn Insite” te worden gedeclareerd.

De RGS inschrijving bij start van de opleiding word vergoed via de opleidingsgelden van de opleidingsgroep SEH.

Advertentie