Intensive Care

Intensive care

Supervisor:       M. Frank / H. Ponssen, intensivist

Plaats:             Intensive Care locatie Dordwijk

Duur:                2de jaar: 8 weken en 3de jaar: 8 weken

De FCCS cursus is verplicht voor aanvang van de ICU-stage.

 

Doel

De Intensive Care en de Spoedeisende Hulp hebben een aantal dingen gemeen, waaronder de zorg voor de acuut zieke patiënt, multi-orgaan problematiek en een multidisciplinaire aanpak. In het kader hiervan loopt de aios SEG hier stage. Het gaat hier om het leren herkennen en behandelen van ernstig zieke patiënten, het communiceren met meerdere specialismen en disciplines, het omgaan met familie en aanleren van relevante vaardigheden zoals arterielijnen, beademing en centrale lijnen. De stage is opgedeeld in 2 delen in het 2de en 3de jaar om het rendement van de ICU stage zo groot mogelijk te maken

 

Korte omschrijving

De aios draait samen met de andere assistenten een continurooster dat bestaat uit dagdiensten, avonddiensten, nachtdiensten en weekenddiensten.

De aios heeft, altijd in samenspraak met de intensivist, de zorg over de patiënten op de IC. In de dagdiensten zullen de patiënten verdeeld worden onder de aanwezige a(n)ios. Verder doet de aios consulten op de afdelingen als lid van het spoedinterventie team (SIT) en op de SEH indien patiënten beoordeeld moeten worden voor eventuele IC opname.

Elke donderdag is er onderwijs op de IC; dit wordt gegeven door de a(n)ios SEH, interne, IC en de IC-verpleegkundigen in bijzijn van een intensivist. Hier is een schema voor en dit rouleert.

Indien er tijd voor is geeft de intensivist ad hoc onderwijs aan de a(n)ios

 

Dagelijks:

8.00 uur: overdracht

11.45 uur: grote visite

13.00 uur: multidisciplinaire bespreking

17.00 uur: overdracht

 

Supervisie

Tijdens de stage Intensive Care valt de aios onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de vakgroep Intensive Care.

  

Medisch handelen:

De aios:

 • Is in staat een geobstrueerde luchtweg te herkennen.
 • Is in staat een indicatie voor intubatie te stellen.
 • Is in staat een juiste medicatiestrategie te kiezen om luchtwegmanagment te faciliteren.
 • Beheerst basale machinale beademingstechnieken.
 • Kan een haemodynamisch instabiele patiënt herkennen en adequaat behandelen.
 • Is in staat de metabool ontregelde patiënt te behandelen volgens geldende protocollen.
  • Kan op de juiste wijze een centrale veneuze toegang plaatsen.

 

Communicatie:

De aios:

 • Kan een slecht nieuws gesprek voeren.

 

Maatschappelijk handelen:

De aios:

 • Kent de criteria en mogelijkheden van donatie, handelt in overeenstemming met deze

criteria.

 • Leert de grenzen van het kunnen/willen behandelen/opnemen van de ernstig zieke patiënt.

Samenwerking:

De aios:

 • Is opgeleid in de resuscitatie van patiënten in acuut levensbedreigende situaties en voert deze taken in samenwerking met dan wel onder supervisie van de intensivisten uit.

 

Kennis en wetenschap:

De aios:

 • Is in staat een uitgebreide differentiaal diagnose van respiratoir en circulatoir falen op te stellen.
 • Is in staat een gedetailleerde bloedgasanalyse uit te voeren en te interpreteren.
Advertentie