Huisartsgeneeskunde

Huisarts, HAP

Supervisor:       A. Boers, medisch adviseur HAP.

Plaats:             RHD (Regionale Huisartsenpost Drechtsteden) locatie Dordwijk

Duur:                2de jaar: 2 weken

 

Doel:   

Als SEH-arts hebben we veel te maken met huisartsen. Aan de ene kant omdat ze patiënten doorverwijzen naar de SEH, aan de andere kant omdat wij patiënten naar de huisarts terug verwijzen. Verder is er nog de grote groep zelfverwijzers die de SEH bezoekt. Als zodanig zijn zij een belangrijke partner in onze ketenzorg. Om een beter begrip te krijgen en kennis te nemen van de acute huisartsengeneeskunde lopen de aios stage op de Regionale Dienst Huisartsen Drechtsteden (RHD).

 

Omschrijving:

De aios SEH wordt acht ot tien diensten per jaar te gekoppeld aan een huisarts-begeleider om te komen tot 2 weken stage binnen de RHD. De aios en de huisartsopleider stemmen na een kennismakings moment hun agenda’s op elkaar af. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat de aios-SEH op dezelfde manier stage loopt als een eerste-jaars aios-huisartsgeneeskunde. Door de vaste koppeling worden leerdoelen inzichtelijker en beter toetsbaar

 

Dit houdt het volgende in:

De aios-SEH krijgt voor de consultdienst een eigen inlogcode en wachtwoord voor Callmanager, het EPD van de RHD. Alle consulten van de aios-SEH dienen tenminste achteraf (of tijdens het consult als de aios zich niet bekwaam voelt om een consult zelf af te ronden, dit is de verantwoordelijkheid van de aios zelf) te worden gefiatteerd door de huisarts-begeleider.

Het systeem Callmanager vraagt daar ook om.

De visites worden gezamenlijk gedaan, de opleider is altijd fysiek aanwezig en moet zijn fiat geven aan het door de aios voorgestelde beleid.

 

De diensten zijn in overeenstemming met de tijden dat de huisartsenpost geopend is. In het geval van een dienst in Dordrecht in het weekend zijn de diensten als volgt verdeeld: 08.00 uur – 16.00 uur, 16.00 uur – 23.00 uur. Er worden geen nachtdiensten gedaan door de aios.

 

Supervisie:

Tijdens de Huisartsenstage vallen de aios onder de verantwoordelijkheid van de RHD en in die hoedanigheid onder de dienstdoende huisarts.

Advertentie