Externe Stage

Stage: extern

Duur: 12 weken

Stagebegeleider: nader te bepalen

E-mail stagebegeleider: n.v.t.

DECT stagebegeleider: n.v.t.

Formulieren behorende bij stage: afhankelijk van stage

Doel

Aangezien de opleiding Spoedeisende Hulp Geneeskunde nog in ontwikkeling is in Nederland en de afgestudeerde SEH-artsen ook nog niet veel ervaring hebben, is het raadzaam om een stage SEG te lopen in een land en ziekenhuis waar de Spoedeisende Hulp opleiding al gevestigd is. Om hier meer kennis en ervaring op te doen en de processen van de SEG te leren die in Nederland nog niet goed ontwikkeld zijn.

De opzet van de stage is afhankelijk van de stageplaats maar het verdient de voorkeur om dit in een groter ziekenhuis te doen waar de SEG goed ontwikkeld is. Verder is het erg wenselijk een specifieke liaison met het ziekenhuis en SEG stafleden aldaar te hebben. Hierdoor is het voor ons mogelijk om betere feedback te krijgen over onze aios maar ook verbetert dit het inzicht in de Nederlandse situatie met specifiek leerdoelen bij de stafleden op de stageplaats. De aios werken in een ziekenhuis met een vast staflid en team met aandacht voor hun specifieke opleidingsdoelen. Het is niet de bedoeling dat ze slechts op een drukke SEH terecht komen waar geen tijd en aandacht geschonken kan worden aan goede begeleiding

Aan het einde van de stage wordt er een evaluatieverslag verwacht zodat feedback ook aan de buitenlandse instelling gegeven kan worden.

Leerdoelen

Leerdoel 1, Identiteit vaststellen

– Nederlandse aios de kans geven om de SEG-sfeer te ervaren in een volledig ontwikkelde SEH (werken in teams, werkbelasten, verantwoordelijkheid voor alle patiënten, snelheid, efficiëntie).

– In hoeverre wordt de behandeling op de SEH door de SEH-artsen gedaan voordat er een specialist gebeld wordt?

– In hoeverre en in welk opzicht verschilt de SEH-arts van een aios van een van de andere poortspecialismen?

– Waar ligt de grens in wat SEH-artsen wel en wat ze niet kunnen?

Leerdoel 2, Logistiek

– Hoe houden we bij wat we doen met meerdere patiënten tegelijkertijd?

– Hoe organiseren we meerdere patiënten tegelijkertijd rekening houdend met de coördinatie van verschillende aspecten van zorg en het doen van procedures?

– Hoe doen we een gerichte anamnese en lichamelijk onderzoek?

– Welke informatie is van belang bij de overdracht, hoe communiceren we efficiënt en snel?

– Welke aspecten in het beoordelen van patiënten en organisatie zijn van cruciaal belang op de SEH met betrekking tot patiëntveiligheid en het herkennen van een “moeilijke” patiënt (oudere patiënt met buikpijn of patiënten die frequent de SEH bezoeken)?

 

Leerdoel 3, SEG specifieke kern- kennis en vaardigheden

 

– Het opbouwen van kernkennis gebaseerd op de internationaal geaccepteerde standaard voor SEH-artsen, door als teamlid te werken in patiëntensetting en SEH-onderwijs.

– Het opbouwen van vaardigheden die van belang zijn als kernvaardigheid van SEH-artsen, met directe supervisie van die vaardigheden door “EM senior trainees en consultants”.

Toetsing

Halverwege de stage vind een tussentijdse beoordeling plaats waar bij onder andere bekeken wordt of de leerdoelen haalbaar zijn en zo niet hoe dit gerealiseerd kan worden.

Hiervan komt een formulier in het portfolio.

Advertentie