Deel 6 Opleidingsfaciliteiten

De aios werkt voor het grootste gedeelte op de SEH. Daar is een werkplek ingericht met een pc en toegang tot relevante softwaresystemen, literatuur en boeken. Er is voor a(n)ios SEH ook een assistentenkamer beschikbaar.

 

Ziekenhuisfaciliteiten

Het ziekenhuis heeft een Leerhuis. De manager van het Leerhuis is benaderbaar voor allerlei vragen over huisvesting, vergoedingen, declaraties en faciliteiten.

Het ziekenhuis heeft een goed geoutilleerde bibliotheek waarin schriftelijke en digitale vakliteratuur is te raadplegen of waar niet beschikbare literatuur aan te vragen is,

assistenten kunnen hiervan vrijelijk gebruikmaken. Standaardwerken en verzamelwerken zijn op de assistentenkamer aanwezig. Door Assistenten zelf aangeschafte boeken vergoedt het leerhuis niet.

 

ICT

De aios kan gebruik maken van een computer met een standaard software office-pakket. Daarnaast zijn aanvullende softwarepakketten beschikbaar, zoals Analyse-it, SPSS en e-PASS. Er is een Citrix web portal toegang d.m.v. een token op naam, waarbij de aios buiten het ziekenhuis kan inloggen. Toegang kan worden aangevraagd via het Leerhuis. Formulieren zijn beschikbaar via het secretariaat.

 

Onderwijs site

Er is een digitale onderwijs site die geraadpleegd kan worden.

http://www.sehzwn.org

Deze site bevat informatie over het onderwijs schema, stage schema, adres bestanden met telefoonnummers, opleidingszaken en links naar belangrijke andere internet sites.

 

Declaraties

Alle door de opleidingsgroep verplicht gestelde scholing wordt vergoed door het leerhuis.

Alle door de opleider goedgekeurde scholing wordt in principe vergoed door het leerhuis. Afschriften dienen te worden voorzien van een handtekening door de opleider en via “mijn Insite” te worden gedeclareerd. De RGS inschrijving bij start van de opleiding word vergoed via de opleidingsgelden van de opleidingsgroep SEH

 

Assistentenvereniging ASz (AAV)

Binnen het ASz is een assistentenvereniging actief met een eigen bestuur voor zowel aios als anios. Daarnaast zijn klinisch chemici i.o., klinisch fysici i.o., ziekenhuisapothekers i.o. en medisch psychologen i.o. lid van de vereniging. Bij indiensttreding wordt men automatisch lid. Het MSOC-bestuur vraagt van deze vereniging een actieve houding. De Opleidingsgroep raadt de a(n)ios aan om actief in de AAV te participeren. Inmiddels is wat dit betreft een rijke traditie opgebouwd. Er is vast overleg tussen de AAV, Leerhuis en de MSOC.

 

Algemene taken AAV
1. Opkomen voor belangen van arts-assistenten, apothekers, klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch informatici en psychologen i.o.;

  1. Aanspreekpunt voor arts-assistenten in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De AAV kan indien nodig bemiddelen bij problemen in het ziekenhuis;
  2. Laagdrempelige bereikbaarheid voor arts-assistenten;
  3. Maandelijks vergaderen met het bestuur;
  4. Actieve participatie in MSOC vergaderingen;
  5. Maandelijks overleg Leerhuis/AAV;
  6. Organisatie jaarlijkse arts-assistentendag en Algemene Leden Vergadering.

 

Vertrouwenspersoon

Het ziekenhuis heeft vertrouwenspersonen aangewezen speciaal voor arts-assistenten. Informatie is te verkrijgen via het Leerhuis. Ook is tussen het Leerhuis en de klinisch psycholoog een afspraak gemaakt over laagdrempelige ondersteuning bij onder andere werkdruk-/burn-outverschijnselen. Hiervan kan alleen na overleg met de opleider en de manager van het Leerhuis gebruikgemaakt worden.

Advertentie