Cardiologie

Cardiologie

Duur: 8 weken

Stagebegeleider: dhr. E.J. van den Bos

E-mail stagebegeleider: e.j.vanden.bos@asz.nl

DECT stagebegeleider: (078-65)23364

Formulieren behorende bij stage:

KPB’s:

03 Circulation

 

OSAT’s:

01 Arteriepunctie / -catheter
03 Cardioversie
04 Centraal veneuze catheter
05 Defibrillatie
12 Reanimatie

 

Doel:

Het doel van deze stage is om praktische en theoretische kennis en ervaring op te doen omtrent de patiënt met thoracale pijnklachten, reanimatie, hartritmestoornissen, hartfalen, cardiomyopathie, pericarditis en myocardinfarct. Tevens wordt de vaardigheid verder ontwikkeld in de beoordeling van ECG’s en ritmeproblematiek.

Daarnaast worden basisvaardigheden opgedaan in de vorm van beoordeling cardiale echografie.

 

Omschrijving:

De aios is boventallig ingedeeld. Enkele weken van te voren vindt er een oriënterend gesprek plaats met dr. van den Bos voor een bespreking van leerdoelen. De stage vindt plaats in Dordwijk gedurende kantoortijd.

De aios werkt tijdens deze stage voornamelijk op de CCU. Ook komen werkzaamheden op de EHH/Observatorium voor en voert de aios samen met de dienstdoende cardioloog consultaties uit op de verpleegafdelingen. Met deze stage-indeling komt de aios in contact met de acute cardiologie buiten de SEH die tijdens de SEH stage al volop de revue passeert.

Elke patiënt wordt besproken met de supervisor. De zelfstandigheid van de aios verandert geleidelijk met de duur en de kennis van de stage.

 

Dagelijks:

8.00 uur: overdracht zaal 6

Vervolgens direct visite op het observatorium met een aios cardiologie en een cardioloog

Aansluitend visite op de CCU met een aios cardiologie en een cardioloog

16.30 uur overdracht interne geneeskunde zaal 5

 

Elke dinsdag:                 12.00 uur Hartteambespreking zaal 4.

Elke donderdag:             12.30 uur ECG onderwijs arts-assistenten 12.30 uur zaal 6.

Elke vrijdag:                   14.00 uur Hartkatheterisatie bespreking zaal 4.

15.00 uur Pacemaker bespreking zaal 4.

16.00 uur Complicatie bespreking zaal 4.

 

Optioneel is deelname aan de volgende functieonderzoeken/activiteiten: Echo, ICD, pacemakerimplantatie, TE, TEE, hartkatheterisatie, fietsergeometrie, spreekuur van de pacemakertechnicus.

 

 Supervisie:

Tijdens de stage cardiologie valt de aios onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep Cardiologie. De organisatie, begeleiding en uiteindelijke beoordeling geschieden door dr. E-J. van den Bos. De supervisie op de werkvloer wordt gedaan door de dienstdoende cardioloog op de CCU, de zogenaamde kliniekcardioloog.

 

 Medisch handelen:

De aios:

  • Is in staat een uitgebreide differentiaal diagnose van shock op te stellen.
  • Is in staat om een myocard infarct te herkennen en de behandeling in te zetten.
  • Beheerst de indicaties voor pacing en kan dit transcutaan toepassen.
  • Beheerst advanced life support vaardigheden en kan aritmie behandelen.
  • Kan de valsalva manoeuvre / sinus carotis massage toepassen.
  • Kan ECG en ritme problemen structureel benaderen en met basisvaardigheid interpreteren.

 

Kennis en wetenschap:

De aios:

  • Heeft een grondige kennis van (contra)indicaties, werking- en bijwerkingsprofiel van:

Vasoactieve middelen, anti-aritmica, alle medicatie gebruikt bij reanimatie volgens het ALS protocol.

  • Basisvaardigheid beoordeling cardiale echografie.
Advertentie