Andere Specialismen

Andere Specialismen

In samenwerking met diverse poortspecialismen zijn samenwerkingovereenkomsten en vakgroep profielen geaccordeerd.

De expositie van de aios aan acute interne, long-, MDL-, en chirurgische pathologie op de SEH tijdens de generalistische SEH-stage is zeer groot. Daarnaast is de begeleiding en scholing door de vakgroepen interne geneeskunde en chirurgie van dusdanige kwaliteit dat er geen aanvulling te verwachten is van aparte vakstage interne geneeskunde of heelkunde. Desgewenst kunnen specifieke competenties door middel van korte stages worden georganiseerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vaardigheid om kleine chirurgische ingrepen te verrichten door middel van een poliklinische OK stage.

De plastische chirurgie is laagdrempelig te consulteren op de SEH en de vakgroep is structureel betrokken bij het lokaal onderwijs.

Tijdens de generalistische SEH stage wordt door de aios met andere specialismen ( te weten orthopedie, oogheelkunde, KNO, Kaakchirurgie, psychiatrie, Urologie, geriatrie, allergologie, dermatologie, neurochirurgie en revalidatie geneeskunde) laagdrempelig overlegd. Er is een goed opleidingsklimaat in het ASz om dit overleg, telefonisch dan wel fysiek op de SEH, als leermiddel te gebruiken.

Er bestaat mogelijkheid om een kortdurende stage oogheelkunde te volgen. Waarbij onder andere spleetlamp vaardigheid e.d. aan de orde komen. Contact persoon van deze stage is mw S. Boekhoorn, oog-arts

Ook een kortdurende stage KNO is op individuele basis organiseerbaar met als contact persoon mw. A. Bischoff, KNO-arts.

De vakgroep radiologie is betrokken bij het lokale onderwijs waarbij scholing wordt verzorgd in de interpretatie van aanvullende diagnostiek.

In aansluiting op de landelijke onderwijs module is er samenwerking met de vakgroep radiologie om echografie vaardigheden bij aios op het gebied van FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) onderzoek te onderhouden dan wel door middel van lijnleren uit te breiden. ( zie blz  echografie ). Deze scholing vindt plaats op de werkvloer tijdens een FAST onderzoek. Begeleiding van de aios vindt plaats tijdens dan wel na het uitgevoerde FAST onderzoek door de radioloog of diens assistent waarbij de patiëntenzorg niet mag lijden onder de scholing.

Advertentie