lokaal ASz

Inhoudelijk:

Rosen’s toets: Een toets over de leerstof gemaakt door de dagvoorzitter SEH-arts

Casustraining: Interessante klinische casus met feedback, zie scenariotraining

EM practice: Een overzicht van de leerstof met verdieping

Masterclass vraag: Evidence based antwoord op een duidelijk geformuleerde vraag die betrekking heeft op de leerstof

CAT: Evidence based antwoord van een AIOS op een duidelijk geformuleerde vraag als onderdeel van het wetenschappelijk project (maximale duur 30 minuten)

Morbidity & Mortality (M&M): Actuele casusbespreking met een feitelijke of potentiële morbiditeit of mortaliteit waarbij ook wordt gericht op kwaliteitsverbetering van de zorg (maximaal 30 minuten)

Artikel: Een selectie van recente en relevante literatuur wordt kritisch besproken en bediscussieerd (maximaal 30 minuten)

Indien je hier voor ingedeeld staat is het de bedoeling dat je een korte presentatie maakt van de relevante inhoud en de resultaten van het artikel.

Daarnaast wordt er van je verwacht dat je de vragen voor kritisch lezen kort in een presentatie zet, mits het artikel het toelaat om de vragen te beantwoorden. Als het om een review gaat is dit niet mogelijk.

Verder vragen we je 5 vragen te bedenken over de inhoud van het artikel die in de groep beantwoord zullen worden.

ECG: Een interactieve sessie met de nadruk op SEH-benadering en pathologie (maximaal 15 minuten)

De bedoeling is dat je een korte presentatie maakt met een korte beschrijving van de klacht. Indien het mogelijk en relevant is eventueel meerdere opeenvolgende ECG’s. Liefst het ECG inscannen of nogmaals uit laten draaien en niet kopieren aangezien dit niet de kwaliteit ten goede komt. Het ECG moet goed voorbesproken zijn met een SEH-arts / cardioloog zodat er aan het eind een duidelijke beschrijving met conclusie mogelijk is.

Radiologie: Een interactieve sessie met de nadruk op SEH-benadering en pathologie (maximaal 15 minuten)

Trauma: Bespreking van een interessante traumacasus (maximaal 30 minuten)

Toxicologie: Presentatie van een recente of fictieve toxicologiecasus (maximaal 30 minuten)

Podcast van de week: facultatief

KPB’s: Wanneer je een KPB wil laten invullen over het verzorgen van een presentatie of workshop, dan spreek je dat vóór de onderwijsdag af met de dagvoorzitter.

Externe spreker: Externe spreker met expertise op het gebied van de bestudeerde lesstof.

Advertentie