Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam:

Werkomgeving

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) is een dynamische afdeling die 24 uur per dag, 7 dagen in de week is geopend. Jaarlijks worden rond de 29.000 patiënten van verschillende zorgzwaarte, specialismen en complexiteit door een multidisciplinair team ontvangen waarbij de SEH-arts een coördinerende en superviserende rol heeft. Op de SEH worden zowel PSA als spoedechografie verricht door de SEH-artsen en wordt ook een stage spoedechografie aangeboden voor AIOS in de regio en daarbuiten. In 2015 zijn het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam gefuseerd. De vakgroep SEH bestaat uit  10 SEH-artsenKNMG en werken op beide locaties. De SEH-opleiding vindt plaats op de locatie Gasthuis waar een 24/7 bezetting aanwezig is. Het is een jonge en ambitieuze groep, actief op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De afdeling kent, mede door de vele opleidingen en de STZ status, een prettige en laagdrempelige leeromgeving.

 

Advertentie