Erasmus medisch centrum

Werkomgeving

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) vervult een belangrijke taak op het terrein van tertiaire- en topklinische zorg als ook voor de binnenstad-problematiek. Per jaar worden ruim 30.000 patiënten gezien in alle leeftijdscategorieën. Het Erasmus MC is aangewezen als traumacentrum en de SEH-artsKNMG speelt een centrale rol in de teamopvang van vitaal bedreigde en (poly)trauma patiënten op de SEH. De SEH is een geïntegreerde SEH voor volwassenen én kinderen.

Binnen de afdeling SEH werken 8 SEH-artsenKNMG die verantwoordelijk zijn voor patiëntenzorg en supervisie op de SEH. Daarnaast zijn zij actief in de academische ontwikkeling van het vakgebied. Er is een actieve AIOSparticipatie in het opleidings- en onderzoeksprogramma en in onderwijs voor medisch studenten, coassistenten en verpleegkundigen. Voor de opleiding wordt nauw samengewerkt met de ziekenhuizen uit het OOR ZWN en de regio.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw E.H. Jansen, SEH-artsKNMG, medisch manager SEH en opleider Spoedeisende geneeskunde: e.h.jansen@erasmusmc.nl

Advertentie